+ Suurem kiri | - Väiksem kiri

Jumalalaegas

1525. aastal linna ja kiriku ühise tahte väljendusena sündinud lapsele pandi nimeks Jumalalaegas. Praeguses mõistes kolmanda sektori ettevõtte eelkäija eesmärgiks oli aidata neid, kes iseendaga enam toime ei tulnud. 2003. aastal loodud MTÜ Jumalalaegas jätkab ajaloolisi traditsioone ja on mitmekülgse abiorganisatsioonina mõne aastaga kujunenud arvestatavaks partneriks nii riigile kui teistele ühingutele. Ühingu eripäraks on sõltumatus välisabist ja välisannetustest. Jätkusuutlikkuse tagab tasakaalustatud tegevus, kus ühe projektiga teenitud kasumist toetatakse uute projektide avamist ja olemasolevate arendamist. MTÜ Jumalalaegas on kui sadade sahtlitega kummut, mille igal laekal on oma süsteem, idee. Igal aastal avaneb mõni, täis uusi üllatusi. Oma avatuse, usalduslikkuse, kohanemisvõime ja paindlikkusega on Jumalalaegas saavutanud taseme, kust loogilise sammuna järgneb kujunemine katusorganisatsiooniks, mis on valmis avama uutele tegijatele uusi laekaid. Oleme seadnud oma eesmärgiks väärtustada iga inimest, sõltumata tema usust, maailmavaatest ja sissetulekust. Eestile on iga inimene mõõtmatu väärtus. Kui sul on idee või tahtmine midagi teha, kuid puudub väljund selle teostamiseks, siis tule meile. Meie juures on KÕIK VÕIMALIK.