+ Suurem kiri | - Väiksem kiri

Kes me oleme

Gustav Piir"Oma tegevuses pean oluliseks lähtuda Jeesuse sõnadest Matteuse evangeeliumis (Mtt 7:12) "Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele!"" Gustav on ühingu juhatuse liige ja suhtleb välispartneritega ning on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindaja. Hoolitseb Jumalalaeka hingelise poole eest. Tööajal EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja ning Püha Timoteose ja Püha Tiituse (ingliskeelse) osakoguduse vaimulik.

Janar Vaik"Iga suur asi saab alguse ideeivast. Sellest, kui palju temale pühendud ja mil moel teda kujundad, sõltub nii tema viljakus kui kestvus. Olen pühendunud laeka puhul just sellele ja esimesed viljad on olnud suured ja maitsvad." Janar on juhatuse liige, ideede generaator, projektide algataja ja taotluste kirjutaja. MTÜ loominguline süda. Põhitööks laeka juhtimine. Vabal ajal igatseb ausamat Eestit, aitab soomlasi arvutigraafikaga ja teeb muud kreatiivset tööd.

Ingrid Ots-Vaik"Olen õppinud seda, et kõik on võimalik ja et "ei" on vale vastus. Ja veel seda, et võimatu võtab lihtsalt natuke kauem aega". Ingrid valvab õiguslikku korda.

Kalle Uusmaa — Kalle on inimene, kellel on oma arvamus mitmes valdkonnas. Temaga võib vabalt vestelda IT-st, ettevõtete või mittetulundusorganisatsioonide strateegilisest ja väärtuspõhisest juhtimisest, logistika ja tootmise LEAN-põhimõttel korraldamisest, dialoogi- jt ideede oma meeskonnani viimise rohkem või vähem mängulistest meetoditest, vastutustundlikust ettevõtlusest jpm. Kallet tuntakse tema väärikuse, soliidsuse ja eetiliste tõekspidamiste järgi. Seda nii tehnika kui inimestega suheldes. Laekas on Kalle detailidele tähelepanu juhtiv isik, tööajal kohtab teda Taldent OÜ, Implement Inscape OÜ ja mitmete teiste ettevõtmiste juhatuses või lähedal.

Ave Õunpuu"On suured ja on väikesed, on rõõmsad ja on kurvad, on õnnelikud ja õnnetud, on terved ja on haiged. Kõik nad vajavad omamoodi tuge ja abi. Olen õppinud neid rõõme ja muresid mõistma. Mõista koos LAEKAGA ja kõigi sõpradega."

Inga Koch"Elus meeldivad väljakutsed — üüan leida võimalikult palju erinevaid teid, et asju positiivselt lahendada. Olemuselt parandamatu optimist. Vabal ajal naudin lugemist ja kokkamist pingete maandamiseks." Inga on Silmalaeka Lõuna-Eesti müügiesindaja. Annab otsida teist nii hingestatult tööd tegevat inimest, kelle lojaalsus ja töötahe ületavad tavainimesele tuntavaid piire. Ingas peegeldub kulda, seda väärtust, mida silmaga näha ei ole. Lisaks omandab viipekeeleoskust ja on hinnatud kindlustusagent.

Artur Räpp"Enda elukogemuse põhjal võin öelda, et igapäevaelus pole enesestmõistetavaid asju. Mõnda võib küll ehk väita 99,999999 protsendilise kindlusega, kuid see pole siiski 100 protsenti." Ühingus abivahendite tehniline tugi. Muul ajal Põhja-Eesti Pimedate ühingu juhatuse liige, arvutikoolitaja jpm.