+ Suurem kiri | - Väiksem kiri

Tänapäev

MTÜ Jumalalaegas on osalenud reaalse töötegijana nii Tallinna kui Tartu kodutute eest hoolitsemisel. Tallinnas oli meie opereerimisel öömaja, kus osutati teenus ca 2 aastat. Tartus aga tuli meil algusest alates luua päevakeskuse süsteem, mis seejärel osava skeemiga meilt üle võeti.


Täna viib Tallinnas kodututega seonduvaid tegevusi läbi Sotsiaaltöö Keskus ja Tartus peamiselt vaimupuudega isikutega tegelev MTÜ Iseseisev elu.


MTÜ Jumalalaegas aga ei ole projekti arendamisest loobunud, sest kummaski linnas toimuv ei ole paraku ligilähedaseltki sarnane muus maailmas toimiva hoolekandesüsteemiga kodutute valdkonnas.