+ Suurem kiri | - Väiksem kiri

Tegevus

Oma Laeka Tallinna keskust juhib superviisor Jelena Vilbaum. Nagu Tartus nii ka Tallinnas viiakse läbi analoogseid koolitusi ja seminare. Lisaks sellele pakub Tallinna haru ka üle Eesti töökohtade kohandamist puudutavat teenust. Eelkõige tasuks sellele tähelepanu pöörata Tööturuameti juhtumikorraldajatel.