+ Suurem kiri | - Väiksem kiri

Oma Laegas

MTÜ JUMALALAEGAS Koolitus- ja nõustamiskeskusesse "OMA LAEGAS" on loodud 2006 aastal ideega aidata teil saavutada püstitatud eesmärke ja toetada teie arengut vastavalt teie ideaalidega. OMA tähendab lahtikirjutatuna ole, mõtle ja arene. Meie põhitegevusaladeks on psühholoogiline nõustamine ja koolitus koos sotsiaalse nõustamise ja toetamisega.

Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on pakkuda abi isiksuse-, suhete-, elusündmuste ja elumuutustega seotud probleemide korral. Toetame klienti iseendas selgusele jõudmisel, alternatiivsete lahenduste ja arenguvõimaluste otsimisel ning valikute tegemisel. Selleks kasutame erinevaid psühholoogilisi meetodeid ning viise.

Sotsiaalse nõustamise eesmärgiks on toetada ja pakkuda abi ning varustada inimene vahenditega — teadmistega mis võimaldab tal muuta oma eluolu. Kõrgeim eesmärk on aga inimese motivatsiooni taastamine.

Võimalusi mitmekülgseks enesearendamiseks pakume psühholoogia-alaste koolituste kaudu. Viime läbi töötubasid, seminare ja loengukursusi erinevate sihtgruppidega. Aitame inimesel naasta tööturule ja harjutame inimest iseseisvalt nii tööl kui ka elus toime tulema.

Omandades ise pidevalt uusi teadmisi ja kogemusi, püüame neid elukvaliteedi parandamise nimel edasi anda ka oma klientidele. Suurendades kliendi motivatsiooni ületamaks ette tulevaid raskusi.

Kui teil on mure või probleem ja oma jõududest ei piisa siis meie aitame ja toetame koos teiega oma ideid ja eesmärke saavutada ning püstitada. Mida selgem on eesmärk, seda nähtavam on temani jõudmise tee. Meie aitame teil teadvustada ja sõnastada teie eesmärke ja viia teie ideaalid kooskõlasse teie vajadustega. Meie aitame teil muuta probleemid väljakutseteks, millega töötamine on loov ja edasiviiv.

Tere tulemast meie Koolitus- ja nõustamiskeskusesse "OMA LAEGAS"

Teid ootavad ees meeldiv personal ja kogenud koolitajad ja nõustajad.