+ Suurem kiri | - Väiksem kiri

Maailma kogemus

Rahvusvahelises praktikas arenesid "Jumalalaeka" taolised kassad ja laekad protestantlike aladel edasi nõnda, et kiriklik sotsiaal-hoolekandetöö kasvas neist välja. Eriti oluliseks perioodiks võiks pidada 19. ja 20. sajandi esimest poolt. Saksamaal on diakooniatöö arenenud kiriklikuks sotsiaaltöö tegijaks, kelle partneriks on kohalik linn või liidumaa. Sinna kõrvale on asutatud "Stiftung" ehk heategev asutus, mille ülesandeks on täita diakoonilise-sotsiaaltöö ülesandeid. Nii on siis finantseeritud koostöös kiriku, valitsuse ning eraannetajate abil asutusi. Üks tuntumaid asutusi mis rajati 19. sajandil on Bethel, Bielefeldis (von Bodelsschwingsch Anstalten Bethel) mis algselt oli koduks epileptikutele, kuid tänapäevaks on töö palju laiem ja mille töövalkondade juurde kuulub tänapäeval "Diakonie Freistatt", kelle ülesanne on olla abiks kodutuile sotsiaalselt, materjaalselt ja ka nõuga. Siin on töö nendega kes on lühiajaliselt või pikaajaliselt kodutud. Programm juurde kuulub elamispind, toitlustus, raamatukogu, arstiabi, hambaarstiabi, psüholoogiline nõustamine, sotsiaalabi, juriidiline nõustamine ja elamispindade andmepank. Eriline osa programmist on nõustamiskeskus "Die Arche" (Noa Laev) kus lisaks nõustamisele on ka kodutu-ennetamisprogramm. "Die Arche" juures on ka pesemisvõimalused, pesupesemise võimalused, internetipunkt ja kohvik. Lisaks on ka nõnda nimetatud ambulatoorne ehk jätkav abi nõustamise ning koolituse naol. The Evangelical Lutheran Church in America Lutheran Social Services of Minnesota opereerib programmi, mis sisaldab ajutist ülemineku elamispinda neile, kes on tulnub välja kodutu staatusest ning on liikumas oma korterite poole. Programm sisaldab nõustamist, väljaõpet rendileandja ning rentniku vahekorra küsimustes ning ka abi majutuse leidmises. Washingtoni osariigis on Seattle ümbruses 1990 aastal alustatud programmiga kus 36 kogudust on moodustanud "Lutheran Alliance to Create Housing - LATCH" kelle omanduses on 130 korterit ja maja, kus võimaldatakse mõõduka hinna eest elamispinda enam kui 435 inimesele. Selle programmi eesmärk on luua heal tasemel, mõõduka hinnaga elamispind nii üksikisikutele kui ka perekondadele, kes ei suuda maksta renditurul olevaid hindu. Neis kooperatiivides hoolitsevad elanikud haljastuse ja hoonete eest. Samas võtavad nad osa selle kooperatiivi tööst korjates rendisummasid ja osaledeskoosolekutel.