+ Suurem kiri | - Väiksem kiri

Tegevus

Laagrite ja vaba aja tegevuste sisustamise eesmärgiks on aidata puudega lastel paremini sulanduda tavaühiskonna rütmi, osata tajuda neid ümbritsevaid nähtusi ja vaatamisväärsusi, arendada loogilist mõtlemist ja eelkõige pakkuda meeldivat puhkust.

Alljärgnevalt lühiiseloomustuseks 2007. aastal toimund laagrist lühike kokkuvõte. Pilte saate vaadata siit

Haldjate suvi 2007

Suvise koolivaheaja laagri nägemispuudega lastele eesmärgiks oli lastele normaalse elukorralduse tagamine lapse koolivaheajal viibimise ajal. Tegemist oli lastega, kellest enamus ei olnud varem sarnastes laagrites osalenud. Laager pakkus lastele ja nende vanematele suhtlemisvõimalust ja lastevanematele tugivõrgustiku loomise võimalusi.

Laagris osales 6 Tallinna last ja ülejäänd Eestist 2 last. Väljastpoolt Tallinna asuvate laste eest tasus laagri eest kohalik omavalitsus. Tallinna 6 lapsest 5 osales laagris koos vanemaga.

Kogu laagris osalemise aja oli tagatud turvaline keskkond ja järelevalve, iga päev hõlmas mitmekesist tegevust nii toas kui õues, kultuurilist meelelahutust ja sporditegevust. Laagris osalejad tasusid omaosalust mis kattis toitlustamiskulusid.

Laagri asukoha läheduses asus madal privaatne liivarand, kus veedeti tänu suurepärasele ilmale võimalikult palju aega. Lapsed, kes enne ei osanud näiteks liivalosse teha, said selle nende päevade jooksul selgeks. Madal rand võimaldas ka ohutut veessulistamist ja mängimist.

Laagris oleku ajal külastati ka Purkari neeme, kus lapsed said käega katsuda erinevaid vanu objekte ja loodusuurijast giid kirjeldas ümberringi toimuvat. Ühe päeva terve õhtupoolik kulutati Kolgas asuvas hobusetalus, kus lapsed said pikalt ratsutada ja loomadega tutvuda, külastati Käsmu meremuuseumi ja ühel päeval korraldati väljasõit Jaanioja mampslitemaale, kus kuulati haldjajutte ja kaunistati korvikesi ning nukke.

Laagris oleku ajal loeti igal õhtul ette katkend raamatust Sinilind ja mõeldi ühiselt sellele loole uus lõpp. Tulemusena loodud laulu-jutumäng kanti laagri lõpupäeval kõigile vanematele ja külalistele ka ette.

Laagri korraldamisel tehti koostööd MTÜ Eesti Nägemispuudega Laste Vanemate Liiduga.

Laagri lõppedes viidi läbi ka intervjuu vormis rahuloluuuring, millest kumasid läbi järgmised mõtted:

Positiivne:

  • imeilus koht, meie lastele suurepärane rand ja liikumisplats, ruumide paiknemine
  • tore seltskond, asjalikud lapsed, rahulik personal
  • suurepärased toidud
  • tihe programm, kõige toredam oli ratsutamine
  • tore,et said osaleda ka lapsevanemad ning meiegi saime suhelda
  • hea oli paindlikus programmi osas, sest tänu suurepärasele ilmale nautisid lapsed täielikult merd ja liiva

Kokkuvõttes võis tõdeda, et kõik (eriti lapsed) olid laagriga rahul, sest ühiselt mõeldi välja juba uusi kohti ja päevaplaane mida järgmistes laagrites teha. Kumas läbi, et lisaks suvelaagrile oodatakse analoogset teenust ka talvel ja kevadel.